500 017 959 biuro@planprof.pl

planprof

Projekty budowlane, projekty wykonawcze
Usługi.
DOKUMENTACJE
Pełne dokumentacje projektowe (projekty budowlane, projekty wykonawcze, w szczególności projekty drogowe, projekty skrzyżowań drogowych, projekty parkingów projekty organizacji ruchu, projekty zjazdów)
NADZORY
Nadzór autorski i inwestorski nad realizacją zadań inwestycyjnych.

Przedmiary i kosztorysy inwestorskie, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót)

PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW
Wielokryterialne rozwiązania koncepcyjne, analizy techniczne rozwiązań projektowych, koncepcje funkcjonalno – przestrzenne.
INŻYNIERIA RUCHU
Projekty organizacji ruchu, analizy i prognozy ruchu drogowego, obliczanie przepustowości istniejących i projektowanych układów komunikacyjnych.
Realizacje.

Wybrane realizacje, projekty i wizualizacje

Projekt przebudowy ulicy Spacerowej w Czeladzi

na odcinku od ulicy Nowopogońskiej do ul. Krótkiej wraz z miejscami postojowymi, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem

Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pszczyna

na lata 2015-2022 polegającej na opracowaniu diagnozy na potrzebę budowy parkingu przy centrum przesiadkowym

Projekt branży drogowej układu drogowego

W ramach projektu rozbudowa zakładu produkcyjnego mebli tapicerowanych o nową halę produkcyjno- magazynową wraz z rozbudową istniejącego budynku zaplecza socjalnego oraz towarzyszącej infrastruktury drogowej i technicznej

Projekt przebudowy dróg gminnych w Wilczy

ul. Krótkiej, ul. Stawowej i ul. Karola

Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy przemysłowej w Żorach

wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, przebudową kanalizacji sanitarnej, przebudową oświetlenia ulicznego, budową kanału technologicznego oraz przebudową lub zabezpieczeniem stniejącego uzbrojenia terenu.

Projekt przystanku autobusowego przy drodze powiatowej Nr 2991s

ul. Łabędzka w Kozłowie w rejonie skrzyżowania z ul. Polną

Wykonanie materiałów informacyjnych oraz koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 908

na odcinku od km 7+434 do km 13+783, od km 14+783 do km 27+940, od km 29+976 do km 37+230, od km 38+167 do km 40+680, od km 44+806 do km 46+401

Opracowanie projektu budowlanego w Gliwicach

na budowę drogi po południowej stronie ul. Biegusa, wraz z uzyskaniem decyzji ZIRD
O firmie.
Firma Projektowo Usługowa „PLANPROF” pomaga wielu instytucjom przebrnąć przez żmudny i skomplikowany proces inwestycyjny, dzięki fachowej i kompetentnej współpracy z inwestorami prywatnymi jak i publicznymi.
Powstanie firmy było owocem wieloletniej pracy w branży budowlanej, współpracy z wieloma znaczącymi biurami i instytucjami publicznymi zajmującymi się inwestycjami budowlanymi. Powstanie firmy było niejako odpowiedzią na bardzo wymagające potrzeby rynku oraz na zapotrzebowanie na fachową pomoc podczas całego procesu inwestycyjnego.

Skontaktuj się.

Dane Firmy


Firma Projektowo - Usługowa PLANPROF

inż. Michał Kubiński

44-156 Sierakowice

ul. Ceramiczna 5

NIP: 638-112-87-04

tel: 500-017-959